FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH
Zgłoś uczestnictwo

    Miejsce i data

   

        WARSZAWA
  Al. Niepodległości 128
     Budynek C, aula I

   18 kwietnia 2016 r.

Zakres tematyczny Forum No 2

  1. Specyfika oszustw księgowych oraz innych działań będących przedmiotem zainteresowania audytu śledczego.
  2. Granice pomiędzy oszustwami księgowymi a polityką bilansową oraz zarządzaniem wynikiem (earnings management).
  3. Koszty oszustw księgowych oraz innych działań ukierunkowanych na sprzeniewierzanie zasobów przedsiębiorstwa.
  4. Niefinansowe (w tym również etyczne) skutki oszustw w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz innych działań ukierunkowanych na sprzeniewierzanie zasobów przedsiębiorstwa.
  5. Symptomy ryzyka oszustwa w sprawozdaniach finansowych.
  6. Metody zapobiegania oszustwom w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz innym działaniom mającym na celu sprzeniewierzanie zasobów przedsiębiorstwa.
  7. Metody pracy wykorzystywane w ramach audytu śledczego.
  8. Zakres kompetencji determinujących prawidłowość wykonywania pracy w ramach audytu śledczego.