FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH
Zgłoś uczestnictwo

    Miejsce i data

   

        WARSZAWA
  Al. Niepodległości 128
     Budynek C, aula I

   18 kwietnia 2016 r.

Cel konferencji

Informacje gromadzone w systemie rachunkowości i przez ten system przetwarzane są ważnym źródłem wiedzy wykorzystywanej w podejmowaniu decyzji, w różnych kontekstach, skali i sytuacjach. Ze względu na to, w praktyce, system rachunkowości może być obszarem służącym do dokonywania różnych nadużyć. Zapobiegać im mogą specjalistyczne – poniekąd detektywistyczne – działania, które kryją się pod hasłami: audyt śledczy, dochodzenia gospodarcze, informatyka śledcza, doradztwo w zakresie compliance, zapobieganie praniu pieniędzy. Dzięki tym działaniom można identyfikować wczesne sygnały o nieprawidłowościach i zapobiegać zagrożeniom dla dalszej działalności jednostki gospodarczej. Można także – co tu jest istotne – chronić profesjonalizm i prestiż zawodowy w obszarze systemu informacyjnego rachunkowości.

Celem konferencji jest analiza zagadnień, problemów związanych z szeroko rozumianym pojęciem audytu śledczego, a przede wszystkim jego związków i relacji z rachunkowością. W szczególności przedmiotem dyskusji będzie teoria oraz doświadczenia praktyczne dotyczące: specyfiki, skutków w ujęciu bezpośrednim i pośrednim oraz metod i technik wykrywania oszustw księgowych i innych działań, których celem jest sprzeniewierzanie zasobów jednostek.