FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH
Zgłoś uczestnictwo

    Miejsce i data

   

        WARSZAWA
  Al. Niepodległości 128
     Budynek C, aula I

   18 kwietnia 2016 r.

Formularz zgłoszenia referatu

Nadesłane referaty, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, opublikowane będą w zeszytach Naukowych Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (12 punktów).

Warunkiem dopuszczenia referatu do recenzji i publikacji jest spełnienie zasad edytorskich.


Przypominamy, że referaty przyjmujemy wyłącznie poprzez stronę formularza zgłoszenia referatu.

Formularz jest nieaktywny.
Zbieranie zgłoszeń zakończyło się dnia 2016-04-17 o godzinie 23:59