FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH
Zgłoś uczestnictwo

    Miejsce i data

   

        WARSZAWA
  Al. Niepodległości 128
     Budynek C, aula I

   18 kwietnia 2016 r.

Opłaty konferencyjne


Pełna opłata za udział w konferencji wynosi 350 zł.
Opłata ta obejmuje: opublikowanie referatu, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch. 

Udział w konferencji bez referatu 180 zł.


Wpłat należy dokonywać najpóźniej do dnia 30 marca 2016 r. na rachunek bankowy:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
Konto nr: 95 1240 1040 1111 0010 5574 7272
podając w tytule płatności Nazwisko i imię oraz dopisek "Forum rachunkowości Nr 2"


Informacji dotyczących faktur udziela dr Hanna Bystrzycka
tel. 533 893 947, e-mail: hbystr@sgh.waw.pl